Ledarutveckling, är det värt det?

Att investera i ledarutveckling i Stockholm kan definitivt vara en av de mest prisvärda åtgärder ett företag eller firma kan göra. Det är dock skillnad mellan olika kurser och material som gör att det är mer värt för vissa än för andra. Hos oss får du en högkvalitativ ledarutveckling som både syns och känns.

Anledningar till att ledarutvecklingar inte producerar väntade resultat

Vissa företagsägare anser att ledarutvecklingar inte producerar resultat. Detta är dock något som vi undviker när jag erbjuder tjänster inom ledarutveckling i Stockholm. Andra gör dock ibland misstaget att inte sätta klara mål under utbildningen, vilket gör att det är svårt att uppnå målen. Det kan även handla om att man inte fullföljer utbildningen och på så vis missar kritiska punkter, eller att det helt enkelt saknas förutsättningar. 

Jag ser alltid till att samtliga punkter möts hos oss och skapar en anpassad arbetsplan tillsammans med deltagarna för att se till att alla är överens om målen. Sedan jobbar vi tillsammans för att uppnå målen, vilket leder till klara resultat varje gång. Genom att vi alltid är väl förberedda så undviker vi de vanliga fallgroparna och erbjuder en smidig och lärorik upplevelse som ni som företag tjänar en hel del på.

Se till att kompetens inte tappas eller glöms bort

En viktig del inom samtlig kunskap, men särskilt inom ledarutveckling är att man inte tappar den, eller glömmer bort den. Många företag väljer därför att en eller två gånger om året erbjuda möjligheten att öva på kunskaperna så att man påminns om de. I grund och botten så handlar det inte om att bli en bättre ledare under en viss period, utan det är en långsiktig insats. Ha därför det i åtanke när du bokar in en ledarutveckling i Stockholm, att det är en långsiktig investering.

Dela gärna med er av företagets värden

För att göra det så enkelt som möjligt för de inblandade så är det en bra idé att inkorporera era företagsvärden i ledarutvecklingen. Om möjligt så får ni därför gärna dela med er av era värden så att vi kan kombinera de i ledarutvecklingen för att ytterligare anpassa utbildningen. 

Eftersom att de flesta ledare och medarbetare inom företaget säkerligen redan är bekanta med era företagsvärden så blir det därför naturligt om dessa inkorporeras. Genom att inte använda er av standardprogram eller färdiga utbildningar inom ledarutveckling i Stockholm så ser ni till att bra resultat inte bara är en förutsättning, utan det är en garanti.

Daniel Garpenbeck

LMI Ledarutvecklare

garpenbeck@lmisweden.se

070 993 45 41

Vill du boka en upplevelsebaserad presentation med coaching: https://calendly.com/coachgarpenbeck-ledarutvecklare/lmi-ledarutvecklings-upplevelse?month=2021-09