Ledarskapsutveckling är en otroligt viktig beståndsdel i att se till att ledarskapet hos exempelvis en firma, fortsatt är skarpt och välutbildade. Det är visserligen inte så att kompetens direkt sjunker med tiden. Men att fortsätta att utveckla existerande ledare, eller att hjälpa nya ledare att få den expertis som krävs, är en stor del av att driva firman framåt.

Är ledarskapsutveckling enbart för existerande ledare?

Absolut inte! Trots att existerande ledare kan behöva ledarskapsutveckling, så är det minst lika viktigt för kommande ledare. Att ordna med ledarskapsutveckling för nyckelmedarbetare är minst lika viktigt då dessa personer ofta tar en ledarskapsroll senare i karriären. För dig som är i behov av en ledarskapsutveckling i Stockholm så finns jag och Salidas AB tillgängliga för att hjälpa till. Jag är gärna med på resan och hjälper dig, dina ledare eller nyckelmedarbetare att nå nästa nivå i utvecklingen. 

Vad tjänar man egentligen på en ledarskapsutveckling?

Det är en lite lätt abstrakt fråga då kunskap väger olika för olika personer eller roller inom ett företag. Men genom att boka in en ledarskapsutveckling i Stockholm hos Salidas AB så ser du till att samtliga deltagare når nästa nivå inom ledarskap. Detta då jag använder mig av metoder som många andra utbildningar inte anammat riktigt ännu. På så vis hjälper jag till att utveckla existerande ledare, såväl som framtida ledare inom er firma. 

Vad kan vi förvänta oss av ledarskapsutvecklingen?

Det viktigaste att komma ihåg med den ledarskapsutveckling som Salidas AB erbjuder är att det inte är någon mall som används för alla företag och firmor. Tvärtom så är det anpassade utvecklingsmetoder som jag anser att just ni är i behov av. Saker som tidigare erfarenhet, roller inom företaget och hur många deltagare som är med påverkar utformningen. Du får alltså ingen färdig kurs när du bokar ledarskapsutveckling i Stockholm från mig, utan vi sätter mål tillsammans som vi sedan arbetar för att uppnå tillsammans.

Vad är målsättningen för en ledarskapsutveckling?

Målsättningen varierar mellan olika företag eller firmor och det är något som vi börjar med att fastställa vid vår första träff. Vanliga teman när man bokar en ledarskapsutveckling i Stockholm är dock att öka produktivitet, lönsamhet eller helt enkelt att fylla kunskapsluckor. Jag kommer tillsammans med er att diskutera vad målsättningen kommer att vara och även sätta strategier för hur vi kommer att uppnå de. Låt mig hjälpa dig och dina medarbetare att nå nästa nivå genom min ledarskapsutveckling.

Daniel Garpenbeck

LMI Ledarutvecklare

garpenbeck@lmisweden.se

070 993 45 41

Vill du boka en upplevelsebaserad presentation med coaching: https://calendly.com/coachgarpenbeck-ledarutvecklare/lmi-ledarutvecklings-upplevelse?month=2021-09