För dig som önskar att bättra på personligt ledarskap i Stockholm så finns goda nyheter. Jag erbjuder nämligen mina tjänster till dig som är i behov av de. Det kan vara svårt att erkänna för sig själv när personligt ledarskap brister, särskilt om man varit i en ledande roll under en längre tid. Men faktum är att ledarskap inte är en roll eller arbetsuppgift, det är snarare ett sätt att vara eller agera på arbetsplatsen. För dig som önskar att bättra på personligt ledarskap i Stockholm så finns jag här.

Varför personligt ledarskap är så viktigt

Personligt ledarskap är så pass viktigt främst på grund av att det med lätthet kan påverka allting annat runt omkring. En svag ledare kan leda till att andra på arbetsplatsen inte ger allt de kan. På så vis kan allt från produktivitet till lönsamhet direkt påverkas av ledarskapet. Jag hjälper därför till med personligt ledarskap i Stockholm och ser till att du som ledare blir så stark som möjligt. 

Vad kan jag göra för att förbättra personligt ledarskap?

Det finns en hel del olika saker som är bra att tänka på som ledare men för att snabbt förbättra sitt ledarskap så kan man fokusera på följande saker. Att motivera medarbetare genom att mobilisera de och ställa sig bakom och hjälpa till att pusha framåt, kan vara en riktigt viktig del. 

Många ledare väljer att försöka motivera antingen med hjälp av straff eller belöningar, men detta ger ett väldigt ytligt resultat. Något som jag trycker väldigt mycket på med min utbildning inom personligt ledarskap i Stockholm är detta. Genom att engagera medarbetare istället så får du ett bättre resultat över en längre tid, och medarbetarna i fråga kommer att må mycket bättre av det. 

Att ständigt fokusera på att utvecklas vidare som ledare är också en viktig beståndsdel. Samt att ta ansvar för alla beslut, att behålla lugnet och att visa engagemang i det ni arbetar med. Detta visar för medarbetarna att du är riktigt personligt engagerad och ökar därmed deras vilja att göra detsamma. 

Hur går det till när man bättrar på personligt ledarskap?

Varje person är unik, detta gäller även ledare. På grund av det så behöver varje ledare bättra på olika kvaliteter olika mycket. Under vår första träff för att bättra på personligt ledarskap i Stockholm så kommer vi att diskutera vad som kan förbättras med dig som ledare, eller att du får förklara vad du själv känner behöver bättras på, så bygger vi vidare därifrån.

Daniel Garpenbeck

LMI Ledarutvecklare

garpenbeck@lmisweden.se

070 993 45 41

Vill du boka en upplevelsebaserad presentation med coaching: https://calendly.com/coachgarpenbeck-ledarutvecklare/lmi-ledarutvecklings-upplevelse?month=2021-09